Vi har lite olika fabrikat, modeller och storlekar att titta på. Kom in för mer info!

Vi byter dörrar i utställningen och säljer ut gamla ex:

  • Dörr till vänster, 10x21 vä & dörr till höger 10x21 hö
  • 10x21 Vä, närmsta NCS S 6502-B
  • 9x21 Vä
  • 10x21 Hö, Blå
  • 9x20 Hö
  • Pardörr 14x21 Hö